thutrang04
Cờ nhanh: 2271 W4638D205L3965
Cờ chậm: 2271 W219D26L120)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win covuithoi (2053) thutrang04 (2262) 25F
2 win thutrang04 (2252) covuithoi (2063) 32F
3 win luongpeu (2073) thutrang04 (2242) 46F
4 lose thutrang04 (2264) luongpeu (2051) 47F
5 win thutrang04 (2251) mr_bui (2160) 37F
6 win rnunk (2178) thutrang04 (2237) 49F
7 win thutrang04 (2222) rnunk (2193) 36F
8 win ihren (2365) thutrang04 (2202) 46F
9 lose thutrang04 (2213) ihren (2354) 69F
10 lose ihren (2342) thutrang04 (2225) 26F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thutrang04, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames