traidan
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2014 W274D48L198)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw jtam19 (1719) traidan (2031) 88S
2 lose Five5 (1991) traidan (2048) 55S
3 win traidan (2031) solla (2092) 28S
4 win traidan (2022) davangvo (1801) 56S
5 win traidan (2008) thohuynh59 (1951) 36S
6 lose thohuynh59 (1933) traidan (2026) 28S
7 win lminhsn4 (1883) traidan (2014) 58S
8 lose hero09 (2026) traidan (2030) 35S
9 win traidan (2015) Tapchoipt (1985) 24S
10 win traidan (2002) weakgame (1907) 62S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by traidan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames