vdhuynh0505
Cờ nhanh: 1545 W16D0L17
Cờ chậm: 1876 W1418D197L1544)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose vinhgialai (2021) vdhuynh0505 (1900) 15S
2 lose vdhuynh0505 (1925) Crystal_Ball (2024) 27S
3 win vdhuynh0505 (1903) hu626 (1735) 34S
4 lose vdhuynh0505 (1936) Vo_Tac_Thien (1911) 19S
5 win OC_714 (1920) vdhuynh0505 (1904) 29S
6 lose Thuycotuong (2095) vdhuynh0505 (1925) 44S
7 lose OC_714 (1776) vdhuynh0505 (1968) 47S
8 lose vdhuynh0505 (2011) cocom23 (1820) 21S
9 win vdhuynh0505 (1986) DonPhuDau (1873) 18S
10 lose van3v (2121) vdhuynh0505 (2011) 33S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vdhuynh0505, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames