weare1
Cờ nhanh: 2157 W94D10L75
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose titto (2096) weare1 (2175) 36F
2 win weare1 (2160) daisutu (2143) 26F
3 win daisutu (2159) weare1 (2144) 23F
4 win weare1 (2130) ToanVu5 (2077) 18F
5 win ToanVu5 (2092) weare1 (2115) 26F
6 win sentran (2155) weare1 (2098) 35F
7 lose weare1 (2111) Volamchiton (2203) 100F
8 lose Volamchiton (2190) weare1 (2124) 38F
9 lose jinju (2224) weare1 (2137) 39F
10 lose weare1 (2151) jinju (2210) 37F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by weare1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames