AAhUi
Cờ nhanh: 2030 W4240D270L3355
Cờ chậm: 1427 W16292D1973L14319)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose mememe (1514) AAhUi (1455) 51S
2 win AAhUi (1415) trinhngocson (1557) 20S
3 lose AAhUi (1435) vincent2510 (1623) 2S
4 lose AAhUi (1458) giaitri32010 (1600) 1S
5 lose AAhUi (1488) thongvo26 (1506) 5S
6 lose AAhUi (1528) SuperKi (1394) 13S
7 win AAhUi (1501) SuperKi (1421) 36S
8 win AAhUi (1467) abcdefgh (1510) 2S
9 lose AAhUi (1499) thanhnet (1498) 4S
10 lose AAhUi (1533) Kbljbl (1493) 30S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by AAhUi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames