AQxudong
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2021 W2535D600L2583)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ong_vua_nho (2128) AQxudong (2048) 40S
2 lose Caphe_amazon (2198) AQxudong (2072) 28S
3 draw Caphe_amazon (2206) AQxudong (2064) 35S
4 lose chichxike (2101) AQxudong (2095) 56S
5 lose chichxike (2066) AQxudong (2130) 37S
6 win chichxike (2097) AQxudong (2099) 46S
7 lose Caphe_amazon (2262) AQxudong (2122) 40S
8 lose AQxudong (2147) ThanhThanh98 (2258) 31S
9 win vicoma (2095) AQxudong (2117) 22S
10 lose sangtp (2317) AQxudong (2138) 25S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by AQxudong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames