Acnhancoc
Cờ nhanh: 1997 W46D2L11
Cờ chậm: 2563 W66D8L5)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win MaHoi (2241) Acnhancoc (2548) 48S
2 win cowboy (2379) Acnhancoc (2525) 25S
3 win cuibapchoico (2308) Acnhancoc (2505) 21S
4 win NamViet (1988) Acnhancoc (1981) 2F
5 lose Acnhancoc (1997) myfarmer (1989) 53F
6 win bangoc16 (1829) Acnhancoc (1986) 41F
7 win Acnhancoc (1974) bangoc16 (1841) 33F
8 draw cowboy (2356) Acnhancoc (2514) 23S
9 win Misuji (2306) Acnhancoc (2494) 1S
10 win Zipper (2095) Acnhancoc (1954) 34F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Acnhancoc, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames