Ahwah967
Cờ nhanh: 2018 W920D36L976
Cờ chậm: 2031 W258D36L256)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win MaiLuu (2027) Ahwah967 (1984) 25F
2 win Dqtien_6996 (2098) Ahwah967 (1965) 43F
3 win NamViet (2040) Ahwah967 (1927) 53F
4 lose Ahwah967 (1940) Radtai (2026) 34F
5 win Radtai (2045) Ahwah967 (1921) 31F
6 lose M2000 (2143) Ahwah967 (1941) 33F
7 lose pkk2015 (1937) Ahwah967 (1957) 21F
8 win Ahwah967 (1934) Qvloan (2181) 19F
9 win Ahwah967 (1919) abraham2014 (1896) 28F
10 win abraham2014 (1912) Ahwah967 (1903) 35F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Ahwah967, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames