Alibaba
Cờ nhanh: 1523 W6473D360L6956
Cờ chậm: 1454 W327D34L334)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose nokia123 (1445) Alibaba (1541) 41F
2 win nokia123 (1458) Alibaba (1528) 58F
3 win suongphan519 (1490) Alibaba (1513) 46F
4 win Alibaba (1497) suongphan519 (1506) 45F
5 win Teerapat (1409) Alibaba (1484) 34F
6 win Yt (1415) Alibaba (1470) 37F
7 lose Alibaba (1488) Yt (1397) 39F
8 win abc151 (1509) Alibaba (1471) 46F
9 lose abc151 (1494) Alibaba (1486) 52F
10 win HAOHAN (1453) Alibaba (1471) 25F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Alibaba, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames