AndyLam
Cờ nhanh: 1905 W1020D49L927
Cờ chậm: 1809 W3272D447L3133)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win AndyLam (1793) anhcotuong (1814) 55S
2 lose hoangthy1961 (1727) AndyLam (1811) 46S
3 lose Kim_Sa_Ngu (1894) AndyLam (1822) 43S
4 win tonyphan (1592) AndyLam (1813) 47S
5 lose Giang_a_pao (1938) AndyLam (1823) 48S
6 win an55_ (1898) AndyLam (1805) 26S
7 lose AndyLam (1819) an55_ (1884) 25S
8 lose Vinh2023 (1767) AndyLam (1837) 34S
9 lose AndyLam (1850) thanc230f (1810) 31S
10 win AndyLam (1837) tetuu (1846) 30S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by AndyLam, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames