AndyLam
Cờ nhanh: 1938 W1018D49L923
Cờ chậm: 1860 W2514D334L2448)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose GQT_250489 (1856) AndyLam (1873) 55S
2 lose DatMui_CaMau (1825) AndyLam (1887) 28S
3 lose Jusstiin (1899) AndyLam (1899) 58S
4 win AndyLam (1889) VungLaMeBay (1813) 22S
5 win AndyLam (1878) cui775 (1824) 18S
6 win AndyLam (1866) HaiNguyen58 (1859) 77S
7 lose AndyLam (1878) Jusstiin (1879) 51S
8 win AndyLam (1866) cui775 (1836) 20S
9 win phiphao2017 (1804) AndyLam (1855) 19S
10 draw Giang_a_pao (1821) AndyLam (1855) 23S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by AndyLam, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames