Bay_area49er
Cờ nhanh: 1556 W4030D509L3969
Cờ chậm: 1432 W2D0L8)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Bay_area49er (1571) Vietchien (1597) 49F
2 win Vietchien (1614) Bay_area49er (1554) 8F
3 lose Bay_area49er (1569) King3 (1584) 1F
4 win Bay_area49er (1556) RC200t (1466) 43F
5 win tuaneuro (1572) Bay_area49er (1540) 26F
6 lose Bay_area49er (1554) chihuongbk (1615) 69F
7 win player0x2 (1496) Bay_area49er (1540) 81F
8 lose Bay_area49er (1556) Shutandplay (1532) 71F
9 win Shutandplay (1548) Bay_area49er (1540) 27F
10 win Bay_area49er (1526) Linhbui1959 (1482) 29F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Bay_area49er, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames