BinhCR
Cờ nhanh: 1713 W200D6L175
Cờ chậm: 1858 W2261D316L2079)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose BinhCR (1875) tamquochi (1817) 15S
2 win tamquochi (1832) BinhCR (1860) 17S
3 win winhco (1792) BinhCR (1846) 40S
4 lose BinhCR (1863) Frankie (1798) 17S
5 win BinhCR (1846) anle54 (1907) 38S
6 win anle54 (1926) BinhCR (1827) 51S
7 draw BinhCR (1825) whonext (1922) 96S
8 lose duongvi (1862) BinhCR (1840) 28S
9 draw OC714 (1719) BinhCR (1847) 64S
10 draw BinhCR (1844) tieudennis (1951) 38S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by BinhCR, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames