Binzin77
Cờ nhanh: 1933 W47D5L18
Cờ chậm: 1779 W1369D231L1112)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose kinhdo (1916) Binzin77 (1804) 42S
2 lose TanPhongREI (1836) Binzin77 (1836) 33S
3 lose xaugai (1741) Binzin77 (1855) 24S
4 draw Binzin77 (1855) HT2021 (1829) 56S
5 lose HOATRINHNU (1727) Binzin77 (1897) 31S
6 win NamHao (1913) Binzin77 (1862) 49S
7 lose Binzin77 (1882) thuykinh_htl (1729) 26S
8 win thuykinh_htl (1741) Binzin77 (1870) 40S
9 win MrKen (1644) Binzin77 (1861) 13S
10 win Binzin77 (1851) MrKen (1654) 33S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Binzin77, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames