COTHONHAC57
Cờ nhanh: 2412 W90D7L20
Cờ chậm: 2178 W857D240L452)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose COTHONHAC57 (2196) BuggySW (2113) 40S
2 win namphong_cp (1991) COTHONHAC57 (2186) 53S
3 lose Vu_Hau (2078) COTHONHAC57 (2205) 9S
4 win beatmeup (2166) COTHONHAC57 (2190) 25S
5 lose COTHONHAC57 (2207) beatmeup (2149) 19S
6 lose ConChotTan (2164) COTHONHAC57 (2224) 69S
7 lose COTHONHAC57 (2242) ConChotTan (2146) 23S
8 lose trong11x (2217) COTHONHAC57 (2259) 10S
9 lose hwawong1 (2255) COTHONHAC57 (2275) 29S
10 win jiajia0215 (2170) COTHONHAC57 (2248) 68S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by COTHONHAC57, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames