Cafetrang
Cờ nhanh: 1589 W24D0L16
Cờ chậm: 2090 W867D140L688)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Cafetrang (2080) thienbinh979 (1902) 135S
2 win thienbinh979 (1913) Cafetrang (2069) 23S
3 lose phat_88 (1947) Cafetrang (2089) 69S
4 win tinhtuongsea (1909) Cafetrang (2079) 44S
5 win Cafetrang (2068) tinhtuongsea (1920) 41S
6 lose luotkhuot08 (1892) Cafetrang (2089) 50S
7 win Cafetrang (2079) Toan_KHTN (1876) 54S
8 lose sonanh (2139) Cafetrang (2093) 13S
9 lose Covitbau2018 (2089) Cafetrang (2109) 44S
10 lose khuongdua (2079) Cafetrang (2126) 41S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Cafetrang, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames