Chengzhang
Cờ nhanh: 2223 W703D70L587
Cờ chậm: 2144 W2264D227L1785)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Chengzhang (2132) hungminh (2007) 63S
2 lose Chengzhang (2152) hungminh (1987) 30S
3 win Chengzhang (2129) Hello (2378) 15S
4 lose bat_bai67 (2046) Chengzhang (2148) 97S
5 win Chengzhang (2135) bat_bai67 (2059) 39S
6 win Chengzhang (2126) mrnvcuong (1915) 30S
7 draw Chengzhang (2126) chungly11 (2123) 46S
8 win Chengzhang (2114) gadek (2003) 70S
9 win Chengzhang (2101) vuongnhat (2009) 56S
10 draw hung_lehuy (2115) Chengzhang (2101) 45S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Chengzhang, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames