DaiCaoHung
Cờ nhanh: 1456 W1D0L4
Cờ chậm: 1484 W2217D80L2835)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win DaiCaoHung (1468) maoicuucon (1488) 43S
2 lose DaiCaoHung (1484) maoicuucon (1472) 42S
3 win hailua01 (1451) DaiCaoHung (1469) 62S
4 lose DaiCaoHung (1485) phuthuong (1468) 14S
5 lose phuthuong (1451) DaiCaoHung (1502) 35S
6 win DaiCaoHung (1482) vuvanchuyen (1650) 62S
7 win vuvanchuyen (1672) DaiCaoHung (1460) 24S
8 lose DaiCaoHung (1477) Heap (1443) 31S
9 win Heap (1458) DaiCaoHung (1462) 33S
10 lose Tv83 (1527) DaiCaoHung (1476) 40S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DaiCaoHung, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames