Denver11
Cờ nhanh: 1997 W4118D419L4479
Cờ chậm: 2216 W5374D1529L4980)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Denver11 (2207) kingloo (1991) 30S
2 draw Denver11 (2210) humsam (2093) 114S
3 win Denver11 (2193) thiamfo (2228) 55S
4 win Denver11 (2181) qwaszxer1 (2069) 31S
5 lose Denver11 (2197) DaRealist1 (2186) 50S
6 lose Denver11 (2214) DaRealist1 (2169) 31S
7 draw Denver11 (2213) duylinh2103 (2262) 55S
8 win Denver11 (2199) GiaiTry (2140) 37S
9 win Denver11 (2183) hasinh (2186) 36S
10 win Denver11 (2172) Danhvuive123 (2036) 52S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Denver11, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames