Dn_Ha
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1644 W919D151L901)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Dn_Ha (1625) Ton_Vu (1729) 34S
2 win truongson45 (1632) Dn_Ha (1609) 39S
3 lose thuathithoi3 (1598) Dn_Ha (1625) 24S
4 win saty (1646) Dn_Ha (1608) 30S
5 win Trungkien (1782) Dn_Ha (1587) 20S
6 lose Dn_Ha (1603) Dung1972 (1593) 13S
7 win Really3 (1699) Dn_Ha (1584) 1S
8 lose Dn_Ha (1599) kontum1 (1600) 39S
9 win Dn_Ha (1586) phan (1505) 41S
10 lose Dn_Ha (1601) hoasen (1621) 20S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Dn_Ha, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames