F35
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1793 W3509D613L3289)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose CoDonMA (1655) F35 (1813) 19S
2 win F35 (1802) CoDonMA (1666) 19S
3 lose F35 (1815) Yuky (1893) 11S
4 lose F35 (1832) ChoiVuiVe (1783) 41S
5 win un007 (1715) F35 (1820) 14S
6 win F35 (1807) un007 (1728) 29S
7 win hoapham59 (1676) F35 (1795) 37S
8 win F35 (1782) hoapham59 (1689) 23S
9 win F35 (1768) canwait (1704) 17S
10 win F35 (1756) Dn_Ha (1648) 20S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by F35, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames