GOLDFISH
Cờ nhanh: 1980 W2810D312L3002
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win GOLDFISH (1957) hail36 (1821) 40F
2 win hail36 (1848) GOLDFISH (1930) 32F
3 win GOLDFISH (1900) hail36 (1878) 20F
4 win Haphuongan (1850) GOLDFISH (1870) 38F
5 win GOLDFISH (1835) Haphuongan (1885) 40F
6 win GOLDFISH (1816) BOBY1999 (1604) 21F
7 win Mubai (1742) GOLDFISH (1787) 42F
8 draw GOLDFISH (1790) Mubai (1739) 71F
9 lose GOLDFISH (1810) darknet (2014) 30F
10 lose GOLDFISH (1828) waterfish (2053) 26F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by GOLDFISH, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames