Haivan
Cờ nhanh: 1622 W8D0L7
Cờ chậm: 2006 W6223D1159L5478)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Haivan (1995) KL2022 (1848) 36S
2 win KL2022 (1860) Haivan (1983) 29S
3 lose iou0202 (1787) Haivan (2005) 20S
4 win Haivan (1995) iou0202 (1797) 49S
5 win iou0202 (1807) Haivan (1985) 18S
6 win Haivan (1974) iou0202 (1818) 31S
7 win iou0202 (1829) Haivan (1963) 54S
8 win khaile (1788) Haivan (1952) 37S
9 win khaile (1799) Haivan (1941) 52S
10 win Haivan (1928) yank (1845) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Haivan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames