James2015
Cờ nhanh: 1653 W3752D20L3977
Cờ chậm: 1539 W2852D77L2809)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win James2015 (1636) hakhiem (1681) 30F
2 win James2015 (1618) hakhiem (1699) 17F
3 win James2015 (1604) sesan (1567) 18F
4 lose James2015 (1618) phang (1670) 18F
5 win James2015 (1600) Ghetchoi1van (1683) 73F
6 win James2015 (1584) TincoiboN (1600) 31F
7 win James2015 (1572) Benznguyen01 (1468) 15F
8 lose James2015 (1587) xichlo (1614) 28F
9 win James2015 (1573) hongjai (1526) 32F
10 win James2015 (1556) pet19680 (1606) 29F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by James2015, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames