KhaiPhongPhu
Cờ nhanh: 2616 W41D0L0
Cờ chậm: 2623 W37D29L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win KhaiPhongPhu (2588) gai__uongbi (2528) 23F
2 win QuangCoMa (2617) KhaiPhongPhu (2553) 11F
3 draw KhaiPhongPhu (2617) Codonlycaphe (2718) 31S
4 draw KhaiPhongPhu (2615) TichTa_123 (2656) 67S
5 draw KhaiPhongPhu (2622) Okalele (2504) 50S
6 draw KhaiPhongPhu (2629) Okalele (2497) 27S
7 draw KhaiPhongPhu (2623) Codonlycaphe (2724) 66S
8 draw KhaiPhongPhu (2623) AmSat_KyTran (2629) 48S
9 draw Gaigiangho (2716) KhaiPhongPhu (2618) 81S
10 draw KhaiPhongPhu (2616) Dongnai (2652) 48S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by KhaiPhongPhu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames