Leeds17
Cờ nhanh: 1632 W307D22L302
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win thientano (1561) Leeds17 (1618) 42F
2 win hackbegin (1704) Leeds17 (1599) 31F
3 lose Hieppizza (1519) Leeds17 (1618) 33F
4 lose lotus187 (1468) Leeds17 (1639) 49F
5 lose ruiroqua (1562) Leeds17 (1657) 13F
6 win kboon (1616) Leeds17 (1642) 31F
7 win danhco (1648) Leeds17 (1626) 73F
8 win tuaneuro (1538) Leeds17 (1613) 8F
9 lose ThucPhamS (1444) Leeds17 (1634) 27F
10 lose vanny32 (1671) Leeds17 (1649) 46F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Leeds17, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames