Loongtoong
Cờ nhanh: 1513 W2773D118L3030
Cờ chậm: 1679 W123D12L115)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Loongtoong (1525) luckyone (1633) 59F
2 lose luckyone (1620) Loongtoong (1538) 69F
3 win Loongtoong (1518) john101 (1684) 37F
4 lose john101 (1673) Loongtoong (1529) 34F
5 lose mama (1600) Loongtoong (1543) 23F
6 win nhuhoa (1512) Loongtoong (1528) 45F
7 lose Loongtoong (1542) Popropo (1596) 32F
8 lose Loongtoong (1555) FreeXe (1622) 49F
9 lose backhanh50 (1637) Loongtoong (1568) 47F
10 win Loongtoong (1549) backhanh50 (1656) 31F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Loongtoong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames