M16
Cờ nhanh: 1888 W21643D1887L21663
Cờ chậm: 1923 W9794D1567L9498)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose M16 (1933) dongthuancao (2114) 29S
2 lose dongthuancao (2103) M16 (1944) 32S
3 lose Thonglu (1880) M16 (1982) 58S
4 lose HoangLeDuc (2183) M16 (2003) 26S
5 lose Alpha__Zero (1936) M16 (2021) 28S
6 lose X_khien (2039) M16 (2036) 39S
7 lose M16 (2055) legiahieu (1955) 48S
8 lose legiahieu (1935) M16 (2075) 78S
9 lose aladintq (2191) M16 (2087) 41S
10 draw M16 (2084) aladintq (2194) 118S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by M16, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames