MRCRAZY
Cờ nhanh: 2086 W174D21L120
Cờ chậm: 1853 W1517D1095L1204)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose MRCRAZY (2128) cubo2012 (1946) 41F
2 win MRCRAZY (2100) M2000 (2035) 39F
3 win NamViet (2029) MRCRAZY (2071) 57F
4 lose MRCRAZY (2105) M2000 (2069) 71F
5 draw MRCRAZY (2118) NamHao (1877) 40F
6 win Chu_Nam (2010) MRCRAZY (2091) 35F
7 draw Hino2017 (1765) MRCRAZY (1855) 23S
8 lose MRCRAZY (1871) vcddvd (1867) 28S
9 win Kieunu9 (1869) MRCRAZY (1855) 24S
10 lose MRCRAZY (1874) Hino2017 (1742) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by MRCRAZY, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames