Minkiway
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1643 W86D3L72)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Minkiway (1663) Tuanadam (1506) 33S
2 lose Minkiway (1685) aiviet (1479) 10S
3 win Minkiway (1675) aiviet (1489) 16S
4 lose alfred_lim (1473) Minkiway (1697) 32S
5 win Minkiway (1688) alfred_lim (1482) 23S
6 lose AnhHung777 (1717) Minkiway (1720) 39S
7 lose Minkiway (1729) Haivan (1948) 30S
8 lose Minkiway (1741) TTTuan (1851) 21S
9 lose Minkiway (1755) Chuti3u (1817) 24S
10 win Minkiway (1742) RamosE (1654) 48S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Minkiway, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames