Mrking282VT
Cờ nhanh: 2173 W186D13L123
Cờ chậm: 2250 W80D8L25)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose CAO____KY (2139) Mrking282VT (2269) 29S
2 win Mrking282VT (2260) hoang_giang (2041) 20S
3 win tambatcuu (2250) Mrking282VT (2244) 58S
4 lose tambatcuu (2234) Mrking282VT (2260) 36S
5 lose thinh61 (1970) Mrking282VT (2195) 23F
6 win Mrking282VT (2185) thinh61 (1980) 19F
7 lose Mrking282VT (2231) Hungma2022 (2131) 82F
8 win Hungma2022 (2144) Mrking282VT (2218) 42F
9 lose Mrking282VT (2234) Binhvtis (2209) 41F
10 lose Mrking282VT (2251) Binhvtis (2192) 42F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Mrking282VT, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames