NguyenVu_57
Cờ nhanh: 1605 W1043D26L1073
Cờ chậm: 1947 W5952D1004L5787)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win August (1878) NguyenVu_57 (1933) 57S
2 win NguyenVu_57 (1918) August (1893) 105S
3 win NguyenVu_57 (1589) henryb (1613) 53F
4 win yinandyang (1518) NguyenVu_57 (1575) 24F
5 lose NguyenVu_57 (1583) atam (1831) 73F
6 lose NguyenVu_57 (1934) minaly (1922) 22S
7 win ThienSu (1992) NguyenVu_57 (1916) 40S
8 lose NguyenVu_57 (1930) ThienSu (1978) 22S
9 win haiphung (1861) NguyenVu_57 (1916) 42S
10 win NguyenVu_57 (1901) haiphung (1876) 38S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by NguyenVu_57, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames