Old_Tan
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1772 W4149D680L3722)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win haribo (1765) Old_Tan (1756) 58S
2 win Old_Tan (1741) Dangdinhlan (1733) 46S
3 lose Old_Tan (1752) Mrin (1919) 25S
4 lose Old_Tan (1768) bluebear213 (1744) 43S
5 lose WilliamTrinh (1817) Old_Tan (1782) 37S
6 win truxs (1892) Old_Tan (1763) 29S
7 lose SChung (1808) Old_Tan (1778) 15S
8 lose Old_Tan (1791) gdplastek (1873) 35S
9 win Old_Tan (1776) PhucGV2021 (1752) 5S
10 win Old_Tan (1760) PhucGV2021 (1768) 8S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Old_Tan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames