QTC
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1878 W5666D260L5328)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose jeffreytlpro (1755) QTC (1898) 21S
2 win bunbhunp (1615) QTC (1882) 36S
3 win tomnguyen246 (1919) QTC (1865) 31S
4 win QTC (1850) maitoan (1822) 39S
5 lose MinhMo (1770) QTC (1869) 40S
6 win MinhMo (1783) QTC (1856) 29S
7 lose vuongnguyen1 (1921) QTC (1870) 22S
8 win QTC (1852) vuongnguyen1 (1939) 36S
9 lose QTC (1868) raja_sapi (1861) 44S
10 win raja_sapi (1877) QTC (1852) 53S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by QTC, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames