SuuTran
Cờ nhanh: 1491 W3070D95L3758
Cờ chậm: 1488 W80D10L97)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose SuuTran (1505) dawang (1553) 10F
2 lose SuuTran (1520) CD39 (1540) 60F
3 win SuuTran (1498) kotuong (1727) 17F
4 lose SuuTran (1513) huynh05 (1543) 33F
5 win SuuTran (1496) TuanP74 (1531) 21F
6 win SuuTran (1480) player0x2 (1489) 23F
7 win SuuTran (1464) kennethlam (1494) 44F
8 win SuuTran (1448) chingon (1454) 38F
9 win SuuTran (1430) easy1 (1501) 45F
10 lose SuuTran (1444) vlc (1477) 31F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by SuuTran, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames