Swcumeo
Cờ nhanh: 2426 W47D0L2
Cờ chậm: 2701 W155D481L105)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Swcumeo (2699) kythusg (2738) 34S
2 draw Swcumeo (2708) VoDThanTang (2545) 53S
3 draw Swcumeo (2713) MartelXO (2628) 20S
4 draw Swcumeo (2718) Denpond (2621) 44S
5 draw Swcumeo (2724) Denpond (2615) 25S
6 draw Denpond (2608) Swcumeo (2731) 24S
7 win Swcumeo (2701) MartelXO (2672) 56S
8 draw Swcumeo (2702) MartelXO (2671) 33S
9 win Swcumeo (2678) chikien668 (2555) 37S
10 draw Swcumeo (2678) MartelXO (2671) 43S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Swcumeo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames