TaCongKhiem1
Cờ nhanh: 1500 W1D0L1
Cờ chậm: 2109 W3533D460L2805)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win TaCongKhiem1 (2091) aladintq (2185) 37S
2 win TaCongKhiem1 (2071) aladintq (2205) 35S
3 lose solla (1979) TaCongKhiem1 (2090) 33S
4 draw solla (1976) TaCongKhiem1 (2093) 48S
5 lose tien000 (1982) TaCongKhiem1 (2112) 53S
6 lose TaCongKhiem1 (2129) TinhVan (2090) 89S
7 win TinhVan (2105) TaCongKhiem1 (2114) 29S
8 win TaCongKhiem1 (2098) phongkhp (2127) 29S
9 lose phongkhp (2111) TaCongKhiem1 (2114) 19S
10 lose M16 (2040) TaCongKhiem1 (2132) 24S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TaCongKhiem1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames