Thangtien
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1832 W1816D429L1796)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Thangtien (1844) nguoibien (1861) 41S
2 win Thangtien (1832) jonas (1823) 25S
3 lose Thangtien (1844) SatThu_one (1836) 44S
4 win Thangtien (1832) jonas (1835) 26S
5 lose Thangtien (1850) orange (1609) 77S
6 win ulose (1604) Thangtien (1843) 31S
7 lose Thangtien (1858) HANHN80 (1766) 21S
8 lose Jusstiin (1927) Thangtien (1869) 29S
9 lose Tony_Killer (1811) Thangtien (1883) 26S
10 lose nguoibien (1885) Thangtien (1896) 52S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Thangtien, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames