Thanhdat2020
Cờ nhanh: 1901 W1366D75L1474
Cờ chậm: 1488 W0D0L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Thanhdat2020 (1910) donguyenkta (2124) 25F
2 lose donguyenkta (2114) Thanhdat2020 (1920) 24F
3 lose chanchet15 (2043) Thanhdat2020 (1946) 28F
4 lose game08a (1968) Thanhdat2020 (1961) 38F
5 win Thanhdat2020 (1944) game08a (1985) 36F
6 win Thanhdat2020 (1922) nghaiquang (2137) 31F
7 lose nghaiquang (2127) Thanhdat2020 (1932) 31F
8 lose Thanhdat2020 (1947) tmd13 (1953) 36F
9 lose tmd13 (1937) Thanhdat2020 (1963) 21F
10 win Thanhdat2020 (1947) ducluyen (1953) 43F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Thanhdat2020, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames