Tommy0
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2056 W1282D104L1113)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Tommy0 (2028) cttruong (1967) 40S
2 win Tommy0 (2014) tmv (1963) 76S
3 lose omicron (2028) Tommy0 (2030) 37S
4 win Tommy0 (2014) omicron (2044) 20S
5 win Tommy0 (1996) thu2310 (2063) 12S
6 win Orn (2002) Tommy0 (1980) 28S
7 lose Tommy0 (1996) Orn (1986) 15S
8 lose humsam (2007) Tommy0 (2012) 42S
9 lose Tommy0 (2029) humsam (1990) 29S
10 win tinhtuongsea (2005) Tommy0 (2014) 10S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Tommy0, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames