TranQuoi
Cờ nhanh: 1598 W30D1L19
Cờ chậm: 1886 W2810D243L2294)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose TranQuoi (1902) kimlonghuevn (1884) 25S
2 lose TranQuoi (1913) levantuan (2072) 39S
3 win Cong_An_Xa (1808) TranQuoi (1900) 13S
4 win TranQuoi (1886) Cong_An_Xa (1822) 22S
5 lose TranHai48 (1902) TranQuoi (1902) 41S
6 win TranQuoi (1886) TranHai48 (1918) 32S
7 lose hoangthy1961 (1890) TranQuoi (1902) 15S
8 win hoangthy1961 (1906) TranQuoi (1886) 30S
9 lose GoOc (1930) TranQuoi (1901) 41S
10 lose S5 (1973) TranQuoi (1915) 22S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TranQuoi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames