Viethdjsc88
Cờ nhanh: 1981 W229D15L193
Cờ chậm: 1922 W2005D217L1875)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose son_la (1936) Viethdjsc88 (1998) 60F
2 win Viethdjsc88 (1982) thanhlsthanh (1987) 56F
3 lose Viethdjsc88 (1998) thanhlsthanh (1971) 29F
4 win kyduyen9999 (2068) Viethdjsc88 (1980) 49F
5 win Viethdjsc88 (1961) kyduyen9999 (2087) 37F
6 lose Viethdjsc88 (1976) Vui_la_chinh (2001) 37F
7 win Vui_la_chinh (2018) Viethdjsc88 (1959) 59F
8 win so3209 (1711) Viethdjsc88 (1941) 69F
9 win QuanVN (1839) Viethdjsc88 (1928) 36F
10 win Viethdjsc88 (1914) QuanVN (1853) 31F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Viethdjsc88, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames