VinhQ123
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1739 W40518D5277L37835)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose npt20052000 (1746) VinhQ123 (1755) 29S
2 win VinhQ123 (1739) npt20052000 (1762) 31S
3 draw VinhQ123 (1739) kontum1 (1719) 91S
4 lose kontum1 (1702) VinhQ123 (1756) 34S
5 win dquy199 (1694) VinhQ123 (1742) 32S
6 win VinhQ123 (1727) dquy199 (1709) 51S
7 win Kacotra (1503) VinhQ123 (1718) 33S
8 win VinhQ123 (1708) Kacotra (1513) 23S
9 lose VinhQ123 (1727) vinhlinh (1615) 22S
10 draw vinhlinh (1612) VinhQ123 (1730) 48S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by VinhQ123, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames