Vitbeoday
Cờ nhanh: 1469 W181D13L249
Cờ chậm: 1820 W2715D709L3562)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Vitbeoday (1801) EU (1917) 1S
2 win EU (1937) Vitbeoday (1781) 1S
3 win Vitbeoday (1759) Euros (1982) 1S
4 lose tuong2109 (1885) Vitbeoday (1771) 13S
5 lose loan (1976) Vitbeoday (1781) 18S
6 lose jjkt (1866) Vitbeoday (1794) 29S
7 lose Vitbeoday (1811) EdgarHung (1772) 31S
8 win EdgarHung (1787) Vitbeoday (1796) 67S
9 lose Vitbeoday (1481) tuyentuyen (1604) 41F
10 lose tuyentuyen (1592) Vitbeoday (1493) 40F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Vitbeoday, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames