Xuanquang
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1456 W1030D118L1353)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Xuanquang (1440) nkl (1464) 53S
2 lose nkl (1448) Xuanquang (1456) 29S
3 win hienlioa (1440) Xuanquang (1441) 20S
4 win hienlioa (1456) Xuanquang (1425) 17S
5 win chutho (1402) Xuanquang (1410) 25S
6 lose Xuanquang (1401) Thuyenxa (1390) 77S
7 win Thuyenxa (1406) Xuanquang (1385) 17S
8 lose duydung1959 (1552) Xuanquang (1396) 34S
9 lose duydung1959 (1541) Xuanquang (1407) 56S
10 win kothethang (1538) Xuanquang (1387) 42S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Xuanquang, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames