aaaaab
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2151 W5589D795L5150)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win aaaaab (2133) chancop (2206) 63S
2 win dongduc11 (1929) aaaaab (2123) 45S
3 win aaaaab (2113) dongduc11 (1939) 54S
4 win hunghoi58 (2029) aaaaab (2100) 28S
5 win aaaaab (2086) hunghoi58 (2043) 34S
6 lose aaaaab (2107) lousyfish (1927) 26S
7 lose doanhtp (1947) aaaaab (2128) 41S
8 win aaaaab (2117) doanhtp (1958) 38S
9 win votulaclu (1976) aaaaab (2105) 42S
10 win aaaaab (2093) votulaclu (1988) 42S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by aaaaab, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames