anhngoclinh
Cờ nhanh: 1641 W13D2L7
Cờ chậm: 1755 W1542D566L1692)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose PPPPPPP (1782) anhngoclinh (1787) 73S
2 draw thanhlsthanh (2015) anhngoclinh (1774) 65S
3 lose anhngoclinh (1800) taurus9999 (1895) 38S
4 lose anhngoclinh (1829) taurus9999 (1878) 57S
5 win anhngoclinh (1797) thinkb4do (1806) 28S
6 win anhngoclinh (1761) pdc5452 (1843) 51S
7 win anhngoclinh (1716) kayden (1948) 35S
8 lose minhthu (1858) anhngoclinh (1740) 86S
9 lose anhngoclinh (1768) minhthu (1830) 55S
10 lose anhngoclinh (1800) minhthu (1798) 33S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by anhngoclinh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames