avsenior
Cờ nhanh: 1630 W48D0L44
Cờ chậm: 1413 W14670D1140L17893)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose manhha1958 (1521) avsenior (1401) 19S
2 lose Jianli (1397) avsenior (1417) 38S
3 win avsenior (1401) thuxem (1417) 28S
4 lose avsenior (1412) Duku (1550) 37S
5 lose avsenior (1425) ngocaly (1499) 38S
6 win avsenior (1407) cuonglioa (1505) 32S
7 lose avsenior (1420) cuonglioa (1492) 19S
8 lose edmontan2000 (1560) avsenior (1432) 37S
9 lose avsenior (1444) edmontan2000 (1548) 19S
10 lose avsenior (1460) BmQ (1436) 34S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by avsenior, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames