cau__hue
Cờ nhanh: 2162 W2500D194L1865
Cờ chậm: 2400 W1966D585L1591)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win cau__hue (2149) susi_2012 (2051) 36F
2 win susi_2012 (2064) cau__hue (2136) 26F
3 win cau__hue (2122) susi_2012 (2078) 40F
4 draw susi_2012 (2077) cau__hue (2123) 94F
5 win cau__hue (2108) susi_2012 (2092) 29F
6 draw susi_2012 (2092) cau__hue (2108) 26F
7 win cau__hue (2092) susi_2012 (2108) 20F
8 lose susi_2012 (2092) cau__hue (2108) 64F
9 win cau__hue (2092) susi_2012 (2108) 33F
10 lose susi_2012 (2092) cau__hue (2108) 39F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cau__hue, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames