choidao
Cờ nhanh: 1412 W28D0L45
Cờ chậm: 1895 W8919D796L8758)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win choidao (1879) garaoto (1890) 66S
2 lose garaoto (1874) choidao (1895) 35S
3 lose menglou11 (1936) choidao (1910) 43S
4 win hin9009 (1815) choidao (1897) 38S
5 win choidao (1883) hin9009 (1829) 28S
6 draw jackyvnn1981 (2058) choidao (1878) 56S
7 lose thuykinh_htl (1915) choidao (1893) 23S
8 lose choidao (1909) thuykinh_htl (1899) 50S
9 win choidao (1892) NguyenThM (1937) 24S
10 win choidao (1875) IEDU2022 (1932) 44S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by choidao, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames