choidao
Cờ nhanh: 1412 W28D0L45
Cờ chậm: 1810 W8321D736L8177)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose vananh86 (1762) choidao (1827) 35S
2 draw choidao (1829) vananh86 (1760) 73S
3 lose ankhang74 (1878) choidao (1843) 27S
4 win choidao (1825) ankhang74 (1896) 26S
5 win tuan57 (1730) choidao (1812) 41S
6 win choidao (1801) phanthiet95 (1644) 34S
7 win choidao (1786) thanh_tuong (1775) 45S
8 draw choidao (1786) hongloan26 (1768) 87S
9 lose choidao (1801) DQL2022 (1807) 37S
10 lose choidao (1817) DQL2022 (1791) 22S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by choidao, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames