chunhatbuon
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2012 W4877D782L4806)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win chunhatbuon (2000) ChipKien (1890) 29S
2 win chunhatbuon (1982) dong2020 (2070) 52S
3 win chunhatbuon (1966) KL2022 (1992) 57S
4 win chunhatbuon (1953) Minh_chi (1858) 42S
5 lose chunhatbuon (1969) tung0925 (1961) 29S
6 win chunhatbuon (1956) matteo (1870) 52S
7 lose chunhatbuon (1973) anhbatbuom (1911) 16S
8 win chunhatbuon (1959) anhbatbuom (1925) 17S
9 win chunhatbuon (1944) anhbatbuom (1940) 16S
10 win chunhatbuon (1928) anhbatbuom (1956) 29S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by chunhatbuon, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames